Kategorie: Historie

Druhá přestavba v roce 1931

Druhá přestavba v roce 1931
Přestavba začátkem třicátých let byla v historii boudy nejrozsáhlejší a přinesla největší vizuální změny.

Po úspěšné sezóně 1929/30 přistoupil Bohumil Rychtr k dlouho pečlivě připravovanému záměru komplexní přestavby domu. Ve spolupráci s architektem Fišerou nechali hned na jaře snést střešní krytinu nad starou částí domu a již v předchozí etapě připravený prostor nového patra dramaticky rozšířili. Do patra bylo vestavěno celkem šest mansardových pokojů tak, aby alespoň část stěny v každém pokoji měla šikminu. Tak provozovna spadala pod mnohem výhodnější berní režim. Patro bylo zároveň mírně rozšířeno plátovým nastavením stropních trámů a přizvednuto o 60 centimetrů tak, aby mezi stropem a novou podlahou vzniknul prostor, v němž byly vedeny vodovodní a kanalizační trubky a také trubky zpětného oběhu ústředního topení.  Stoupací a rozvodné potrubí topení bylo (a dodnes zůstalo) přiznáno na chodbách, kde zajišťovalo jejich temperování. Rychtrova bouda se tak stala po hotelu Kubát druhým beneckým podnikem, vybaveným tekoucí teplou vodou v pokojích a ústředním topením. 

V rámci přestavby byla vyměněna a sjednocena okna v čelním štítě a zcela změněn profil střechy. Ta získala charakteristický prohnutý tvar (podobný spíše německé zástavbě té doby, ale s opačným vehnutím profilů), napomáhající snazšímu sjíždění sněhu.  Změněna byla také skladba krovů a bylo provedeno provázání krovu nové a staré části budovy. Střecha nad štítovou částí budovy získala polovalbový sklon, důvod této změny se v zachovalých podkladech dohledat nepodařilo.

1932

 

Do zadní části budovy byla vestavěna velkoryse řešená koupelna, obložená černými skleněnými kachli s dvoumetrovou litinovou vanou a dvojice záchodů, které v nezměněné podobě vydržely až do konce sedmdesátých let. V přízemí byl pro návštěvníky výčepu a restaurace vybudován samostatný pisoár s pěti urinály a kabinkou, k přízemí náleželai dvojice pánského a dámského WC.

Zcela přebudována byla bývalá světnice. Malá okna byla nahrazena širokým prosklením a prostor byl obložen dřevem. Místnost nově sloužila  jako jídelna a společenská místnost hostí, jako úplnou novinku lze vidět propojení kuchyně a jídelny nejen obligátními lítačkami, ale i výdejním okénkem.  Kuchyni, které šéfovala Anežka Rychtrová vévodil obří sporák s měděncem na kontinuální přípravu horké vody.

V rámci přestavby byla v celém domě kompletně přebudována elektroinstalace a na pokoje byl zaveden systém přivolávání obsluhy, v té době v pohostinství nevídaný. Pokud host stisknul na pokoji tlačítko, v kuchyni na panelu vedle dveří s cinknutím vypadl hlásný terčík s číslem pokoje. Osazeny byly i vysoké hromosvody. Zaveden byl i telefon se dvěma pobočkami - jedna sloužila v kanceláři, druhá byla umístěna do telefonní hovorny, postavené z modřínového dřeva v chodbě vedle restaurace. Rychtrova bouda měla telefonní číslo 9. 

1932

Poslední z vizuálních a funkčních úprav proběhly v okolí domu. Terén byl zplanýrován a srovnán do teras, sloužících k odpočinku hostů na tehdy moderních "šezlongách", tedy plátěných skládacích lehátkách. Navážkou byla snížena vysoká podezdívka domu, která dostala i dekorativní obložení a rohu, který tvořily stará a nová část domu byla položena terasa z dlaždic. Toto místo se nadlouho stalo pro Rychtrovu boudu ikonickým a celé generace hostů si zde fotily obrázky na památku. Obrázek ukazuje vzhled domu po dokončení přestavby. Bílé plochy před domem jsou bělící se prádlo, na jehož bezchybné čistotě a běli si Anežka Rychtrová velmi zakládala.  

 

1932

Komentáře

Přidat komentář >

, dffewf odpovědět
avatar
La fonction fabriquée maison «heartbeat» ne fonctionnait plus. Plutôt que d'utiliser une fonction «thread» dans PERL et la fonction connected de BasicBot,Pandora Food&Beverage j'ai plutôt utiliséreplique montre suisse la fonction tick qui est appelée régulièrement. Je fais envoyer un message au robot lui même et je teste le temps entre l'envoi de la commande et la réception. Si le temps est trop long, c'est que le message envoyé n'est jamais reçu et que la connexion est perdue. Je relance donc le programme. Du coup, l'interruption n'est que de 5 minutes,Orologi Replica Italia le temps que le serveur IRC libère le pseudo !